Harmoni Villa
Tryggt & flexibelt

Vad är Harmoni Villa

Fördelar med Harmoni Villa i sten:

 • Uppvärmningskostnader runt om noll (med feby paket)
 • Behagligt inomhusklimat
 • Högt andrahandsvärde
 • Uppskattade livslängden 100 år
 • Bättre försäkringspremie
 • Gröna bolån
 • Angrips inte av röta, mögel och svamp
 • Mindre underhåll
 • Fritt från allergiframkallande ämnen
 • Obrännbart
 • Diffusionsöppet – andas
 • Hela ytterväggsblocket i ett och samma massiva material
 • Snabbt, smidigt, säkert och enkelt montage
 • 100 % återvinningsbart

Harmoni Villa:

Är ett konceptuellt tillvägagångssätt för design och konstruktion av bostadshus med syfte att optimera följande parametrar: klimatpåverkan, ägandekostnad, livslängd, komfort och byggkostnader. Målet är att hitta optimalt balans mellan bygg, ägandekostnader och klimatpåverkningar. Som ett resultat för vi den lägsta totala kostnaden för att bygga och äga huset under hela driftstiden.

Energisystem består av Nibe produkter:

Bergvärme eller luft/vatten värmepump, FTX eller fånluftventilation, solceller som tillval. Tillsammans värmepump, solceller och FTX ger dig maximal utdelning. Alla enheter kopplas ihop till NIBE Uplink. Denna systemlösning gör att växelriktarens information visas i värmepumpen. Tack vare smart teknik ger systemlösningen dig kontroll över ditt energianvändande via NIBE Uplink och blir en del av det uppkopplade hemmet. Med värmepumpens effektiva styrsystem och en smart kommunikation kan värmepumpen anpassa sig efter den genererade gratis sol elen som produceras.

Solceller - Tryggt liv med egen el | ECOKRAFT

Behagligt inomhusklimat:

På sommaren så är det svalt och skönt i stenhuset och under vintern så ger den goda isoleringen värme. Alla våra hus är utformade med stor uppmärksamhet på komfort och utformade för att maximera rymdeffektiviteten. Vi skapar en underbart inomhusklimat tack vore stora panoramafönster, snygg design och genomtänkta layouter. Finns möjlighet att dela sociala utrymme förr att skapa mer mysig atmosfär.

Högt andrahandsvärde och Uppskattade livslängden 100 år:

Ett hus som håller hög kvalitet och som inte har problem med mögel och fukt får också ett högt andrahandsvärde. Våra hus uppfyller krav på fästdons livslängd kategori 5, som avser att monumentala byggnader bör ha en livslängd på 100 år. Det blir viktigt den dag så man bestämmer sig för att det är dags att flytta och man vill få ut mest möjliga av huset.

Bättre försäkringspremie och Gröna bolån:

Bor du i en bostad som uppfyller kraven för ett grönt bolån så har du rätt till en rabatterad bolåneränta. Det innebär att du kommer att få 0,10 procentenheter rabatt på aktuella bolåneräntor på samtliga bostadslån med bostaden som säkerhet. Gröna bolån är alltså fördelaktigt för din privatekonomi, samtidigt som ditt val av miljövänlig bostad är bra för vår värld. Man får normalt sett en lägre premie på hemförsäkring om huset är byggt av sten eller betong.

Fördelar med Gröna bolån

Klimatpåverkande omfattar:

Byggskede, användning skede och slutskede. Alla tekniska lösningar i våra hus är grundad på principen om minsta möjliga påverkan på klimat.

illustrationer klimatdeklaration webbsidor

Byggkostnader:

Trots de strängaste kraven på material, kvalitet ,design och utrustning pris på våra hus ligger till andra hus tillverkare. Detta beror på att vi använder alla förbrukade resurser med maximal effektivitet i alla aspekter av vårt arbete.

Stomme:

Väggar.

Ert framtida hus är byggt med ECOTERM+ 500 eller 375 isolerblock från Bauroc. 500 mm tjocka, vilket gör att de håller högsta isoleringsvärde som krävs för att bygga ett passivhus. Tobermorit är ett mineral, vars artificiella analog är grunden för bauroc. Tobermorit bildas genom växelverkan mellan råmaterial av lättbetong i en autoklav. Ju högre andel tobermorit i lättbetong, desto starkare är detta byggmaterial. Dessutom är det möjligt att erhålla en stor mängd av mineralen tobermorit endast på grund av en strömlinjeformad produktionsprocess och strikt laboratoriekontroll över råvaror. Råblandningens komponenter - cement, sand, kalk - måste vara så rena som möjligt (utan föroreningar, med högkvalitativ slipning). Uppskattade livslängden för enskilts väggar av bauroc är mer än 100 år.

Lättbetongblock ECOTERM+

Platta på mark och mellanbjälklaget.

Som standard har vi platta på mark som grunden, mellanbjälklaget i trä, håldäck, stålbjälklag eller gjutna beroende på husmodell. Alla golvytor byggs med golvvärme vilken läggs på färdigt underlag. Det gör vi eftersom livslängd på golvvärmeslingor är cirka 50 år och kräver omläggning under tiden. Samtidigt ger detta frihet att ändra på planlösning om era layoutkrav ändras. Det är svårt att föreställa vilka krav till bostäderna kan förekomma långsiktig, och flexibilitet är viktig. Samtidigt med det vi använder, konstruktioner med maximala spännvidd för att minimera begränsningar och använda material med maximalt effektivitet. Alla konstruktioner projekteras med minst 100 år livslängden.

Tak.

Konstruktion består av prefabricerade takstolar. Lösullsisolering 400 - 500 mm med obegränsad livslängd. Beklädning med betong takpannor eller takpapp. Vi använder underlagspapp och takpapp från YAP med plus 50 år livslängden. Svanen och Miljöbyggnad Guld certifierat tillhör till både av dessa material.

Isolera

Fasad.

Material för fasad är en smaksak och beror mycket på era önskemål, område, var huset ska stå och krav från kommunen. I våra hus använder vi sådana fasad material.
Cederpanel Kärnsund Wood Link – håller i minst 50 år.
Tegel – minst 100 år
Puts – cirka 50 år

Fönster och dörrar.

Trä från NorDan.

Fönster